Kalendar događanja

16 Prosinac 2014

AMF Međunarodni sastanak – “Model Forest candidacy and support for implementation”, Albanija, Regija Korcë

Datum događaja: 

Utorak, 16 Prosinac, 2014 do Četvrtak, 18 Prosinac, 2014

Peti međunarodni sastanak projekta AMF održati će se u Regiji Korcë u Albaniji od 16. do 18. prosinca 2014. godine u organizaciji Fakulteta za šumarske znanosti Agronomskog sveučilišta iz Tirane.

Sastanak će se sastojati od AMF sastanka, upravljačkog odbora, terenskog putovanja i radionice sa lokalnim dionicima.

Više o projektu AMF saznajte ovdje.

AMF International Meeting – “Model Forest candidacy and support for implementation”, Albania, Region of Korca – Voskopoje, 16th – 18th December 2014

Datum događaja: 

Utorak, 16 Prosinac, 2014 do Četvrtak, 18 Prosinac, 2014

The 5th International AMF Meeting will be held in Region of Korca, Voskopoje (Albania) from 16th – 18th of december 2014 in the organization of Agricultural University – Faculty of forest science from Tirana.

The meeting will be constisted of AMF meeting, Steering comitee, Field trip and Workshop with lokal stakeholders from Voskopoje.

You can find more information's about the project by clicking here.News
Media