Projekt

Adriatic Model Forest - projekt (AMF)

Cilj projekta AMF je osnivanje Modelne šume u Dalmaciji u Hrvatskoj kroz implementaciju „Metode od pet koraka“ Mediteranske mreže modelnih šuma.

Partner koji je odgovoran za stvaranje Modelne šume kroz pet tehničkih radionica koje će se održati na pilot lokaciji u Dalmaciji je Institut za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita. Svi partneri AMF projekta će imati koristi od ovog procesa učenja i biti će u mogućnosti omogućiti pokretanje lokalnih inicijativa za stvaranje Modelne šume i drugih vezanih procesa na teritoriju, u regijama i državama partnera.

Partneri odgovorni za izmjenu znanja i iskustava u procesu osnivanja su Hrvatski šumarski istraživački institut i Fakultet šumarstva iz Sarajeva. Partneri odgovorni za komunikaciju i širenje znanja su Regija Epir – Regionalna jedinica Thesprotia iz Grčke i Šumarski institut iz Beograda, iz Srbije. Hrvatski šumarski istraživački institut već ima iskustva u koordinaciji procesa osnivanja Modelne šume „Sliv rijeke Mirne“, prve inicijative za osnivanje Modelne šume u Hrvatskoj.

Program: 

IPA ADRIATIC CBC PROGRAMME 2007-2013

Duljina trajanja projekta: 

Rujan, 2012 do Prosinac, 2014

Ciljevi: 

Cilj projekta AMF je osnivanje Modelne šume u Dalmaciji u Hrvatskoj kroz implementaciju „Metode od pet koraka“ Mediteranske mreže modelnih šuma. Partner koji je odgovoran za stvaranje Modelne šume kroz pet tehničkih radionica koje će se održati na pilot lokaciji u Dalmaciji je Institut za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita. Svi partneri će imati koristi od ovog procesa učenja te će započeti s lokalnim inicijativama za osnivanje modelnih šuma i omogućiti takve procese u svojim državama, regijama i teritorijima. Partner odgovoran za izmjenu iskustava i znanja prilikom osnivanja Modelne šume, kroz nekoliko međunarodnih sastanaka, je Hrvatski šumarski istraživački institut i Fakultet šumarstva iz Sarajeva. Hrvatski šumarski istraživački institut već ima iskustva u koordinaciji procesa osnivanja Modelne šume „Sliv rijeke Mirne“, prve inicijative za osnivanje Modelne šume u Hrvatskoj.

Budžet: 

1 675 220.00 €News
Media